بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه باری بندرعباس

«سید میعاد صالحی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه باری بندرعباس بازدید کرد.