ایجاد ایمنی ۸ ساعته در برابر بیماری کووید-۱۹

محققان در حال تولید نوعی اسپری بینی هستند که قادر است برای مدت کوتاهی از افراد در برابر بیماری کووید-۱۹ محافظت کند.