اکتشافات فضایی با ماه مصنوعی چینی متحول می‌شود

یک مجموعه از تجهیزات سازنده «ماه مصنوعی» که توسط دانشمندان چینی ابداع شده است، می‌تواند فضانوردان برای ماموریت‌های اکتشافی آینده آماده کند.