استقبال مقامات محلی از وزیر نفت در جزیره قشم

حضور نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس و مدیران شرکت ها و پالایشگاه های نفت و گاز هرمزگان در بندر شهید ذاکری قشم با استقبال مقامات محلی جزیره قشم صورت گرفت.