احمدزاده محروم بزرگ سپاهان مقابل مس

فرشاد احمدزاده، هافبک سپاهان در بازی مقابل آلومینیوم چهارمین کارت زرد فصلش را دریافت کرد.