ناگلزمان: بد بازی نکردیم و حق ما شکست نبود

یولیان ناگلزمان، سرمربی بایرن مونیخ، پس از شکست برابر بروسیا مونشن گلادباخ از عملکرد بازیکنانش دفاع کرد.