سخت و نفس گیر؛ خیبر به دنبال صعود (عکس) 

خیبر خرم آباد روز گذشته و در هفته سیزدهم لیگ یک در خانه تیم رایکا بابل به برد سخت و نفس گیری دست پیدا کرد.