ثبت نام ۱۲ کاراته‌کای ایران برای لیگ جهانی امارات

ملی پوشان کاراته ایران در حالی برای حضور در رقابتهای لیگ جهانی امارات ثبت نام کرده اند که تاکنون هزینه‌های این سفر تامین نشده است.