امامعلی رحمان» سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تاجیکستان و ایران را تبریک گفت

ایرنا